Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang có 10,371 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 6,475 công ty, Thị xã Hương Thủy 867 công ty, Huyện Phú Vang 750 công ty, Huyện Phú Lộc 578 công ty, Thị xã Hương Trà 512 công ty, Huyện Phong Điền 434 công ty, ...