Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang có 10,472 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 6,576 công ty, Thị xã Hương Thủy 882 công ty, Huyện Phú Vang 760 công ty, Huyện Phú Lộc 584 công ty, Thị xã Hương Trà 524 công ty, Huyện Phong Điền 435 công ty, ...