Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Có 6634 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế. Các công ty tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Phường Phú Hội 633 công ty, Phường Vĩnh Ninh 554 công ty, Phường Vỹ Dạ 407 công ty, Phường Phú Nhuận 350 công ty, Phường Xuân Phú 330 công ty, Phường An Đông 253 công ty, Phường An Cựu 251 công ty, Phường Trường An 241 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NRM

3301626251

126/14 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Hương Long, Thành phố Huế