Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang có 10567 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thừa Thiên Huế tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 6634 công ty, Thị xã Hương Thủy 892 công ty, Huyện Phú Vang 767 công ty, Huyện Phú Lộc 590 công ty, Thị xã Hương Trà 529 công ty, Huyện Phong Điền 437 công ty, ...